Ban Chỉ huy Quân sự huyện kiểm tra công tác huấn luyện dân quân năm 2023

Sáng ngày 13/4, đồng chí Nguyễn Thế Hưng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Chiêm Hóa đã đi kiểm tra công tác huấn luyện chiến sỹ dân quân năm 2023 tại các xã Bình Phú, Ngọc Hội, Vĩnh Lộc và Xuân Quang.

Đồng chí Nguyễn Thế Hưng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Chiêm Hóa kiểm tra công tác huấn luyện tại xã Xuân Quang, Phú Bình.

Kiểm tra công tác huấn luyện, đồng chí Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Nguyễn Thế Hưng đánh giá cao công tác chuẩn bị và thực hành huấn luyện tại các xã. Các nội dung: Kế hoạch, giáo án, vật chất, vũ khí trang bị và thao trường, bãi tập trong huấn luyện; tổ chức, phương pháp huấn luyện của cán bộ; quân số, lễ tiết tác phong huấn luyện…được chuẩn bị, luyện tập, cơ bản đảm bảo cho công tác huấn luyện. Đồng thời, chỉ ra những nội dung còn thiếu cần bổ sung điều chỉnh trong công tác huấn luyện như đảm bảo quân số, tác phong, trang phục, nội dung huấn luyện, đảm bao an toàn giao thông trong tham gia huấn luyện để đạt chất lượng, hiệu quả.

Thông qua kiểm tra nhằm đánh giá công tác chuẩn bị và tổ chức thực hành huấn luyện dân quân tự vệ tại các địa phương, kịp thời khắc phục, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Qua đó nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Quang Huy

Tin cùng chuyên mục