Tin xem nhiều

Liên hoan nghệ thuật quần chúng xã Tân Thịnh năm 2023

Ngày 15/10, xã Tân Thịnh đã tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng năm 2023. Dự liên hoan văn nghệ có lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn xã.