Tin xem nhiều

Xuân Quang đẩy mạnh triển khai Đề án 06 của Chính phủ

Thời gian qua xã Xuân Quang đã tích cực triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06) bằng ...

Huyện Chiêm Hóa đẩy mạnh công tác chuyển đổi số

Thời gian qua, huyện Chiêm Hóa đã tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ chương trình chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực và thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ ...