Kỳ họp chuyên đề lần thứ 5 thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Sáng 12-4, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 5. Dự kỳ họp có đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: Thành Công

Các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành kỳ họp.

Chủ tọa điều hành kỳ họp. Ảnh: Thành Công

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia ý kiến và nhất trí thông qua 6 nghị quyết: Nghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giao bổ sung giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang. Đại biểu nhất trí với việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giao bổ sung giai đoạn 2021-2025 là 226,614 tỷ đồng, trong đó vốn trong nước phân bổ hỗ trợ theo hệ số huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới và chương trình OCOP là 61,250 tỷ đồng; vốn nước ngoài thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở do Sở Y tế làm chủ đầu tư là 165,364 tỷ đồng.

Đại biểu biểu quyết bằng máy tính thông qua các nghị quyết. Ảnh: Thành Công

Đại biểu nhất trí với Nghị quyết về phân bổ bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 – 2025 là 13,456 tỷ đồng. Trong đó, Trung ương bổ sung 5 tỷ đồng cho nội dung 2, Tiểu dự án 2, Dự án 3 Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý; bổ sung 8,456 tỷ đồng cho Tiểu dự án 2, Dự án 10 Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ngoài ra, hàng năm, ngân sách tỉnh bố trí đối ứng tối thiểu bằng 5% tổng ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện chương trình cho địa phương.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung phát biểu điều hành kỳ họp.

Đại biểu nhất trí với Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2023 vốn ngân sách địa phương, tỉnh Tuyên Quang đối với danh mục dự án khởi công mới là tuyến đường từ thị trấn Sơn Dương đi xã Tân Trào (Sơn Dương) với tổng vốn đầu tư xây dựng là 420 tỷ đồng.

Đại biểu cho rằng, việc xây dựng mới tuyến đường là cần thiết, khi tuyến đường hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, phát triển đô thị đối với thị trấn Sơn Dương theo định hướng tiêu chí đô thị loại IV, phát huy thế mạnh, tiềm năng để phát triển du lịch tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, hoàn thiện tiêu chí huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.

Đại biểu đề nghị, khi triển khai xây dựng tuyến đường cần tránh làm ảnh hưởng đến các di tích lịch sử; đối với các tuyến đường ở khu vực trung tâm, các xã có đông dân cư cần xem xét mở tuyến đường hai chiều để thuận tiện cho giao thông và đảm bảo mỹ quan.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại kỳ họp. Ảnh: Thành Công

Đại biểu cũng nhất trí với Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, đó là điều chỉnh tên chủ đầu tư thực hiện Dự án từ Sở Y tế sang Sở Xây dựng. Dự án đã được điều chỉnh chủ trương nhưng hiện nay vẫn chưa được khởi công. Năm 2022 và 2023, vốn ngân sách Trung ương đã cấp 517 tỷ nhưng hiện nay việc giải ngân còn chậm trễ.

Lãnh đạo Sở Y tế trả lời câu hỏi đại biểu đề cập. Ảnh: Thành Công

Đại biểu đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện khởi công xây dựng dự án và giải ngân nguồn vốn đảm bảo đúng kế hoạch.

Đại biểu cũng nhất trí với dự thảo Nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh diện tích danh mục dự án thực hiện thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh theo quy định tại khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013 đối với 16,33 ha đất để thực hiện đầu tư, xây dựng 9 công trình. Đại biểu quyết nghị chuyển mục đích sử dụng 9,79 ha đất trồng lúa tại huyện Hàm Yên, Sơn Dương để thực hiện 5 công trình, dự án phù hợp theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được phê duyệt, phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia phân bổ cho tỉnh Tuyên Quang đến 2030 và nằm trong quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 325/QĐ-TTg, ngày 30-3-2023.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm và các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tín nhiệm bầu bà Ngụy Thu Thủy, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh giữ chức vụ Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung lưu ý, đối với 3 Nghị quyết về thông qua dự kiến điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2023; phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương bổ sung giai đoạn 2021- 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố triển khai các bước đầu tư đúng các quy định của pháp luật có liên quan và các nghị quyết của HĐND tỉnh; khẩn trương thực hiện việc phân bổ vốn cho từng chương trình, công trình, dự án.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung phát biểu kết luận Kỳ họp.

Đồng thời rà soát kỹ lưỡng danh mục dự án đầu tư, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên về tính khả thi, hiệu quả, khả năng giải ngân để tập trung thực hiện bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh dàn trải trong quá trình tổ chức thực hiện. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra giám sát các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao bảo đảm đúng quy định, tiến độ.

Việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án đầu tư tuyến đường từ thị trấn Sơn Dương đi xã Tân Trào, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND huyện Sơn Dương (chủ đầu tư thực hiện dự án) thực hiện đúng quy định pháp luật, quá trình triển khai thực hiện dự án quan tâm, bố trí nguồn lực để thực hiện quy hoạch, quản lý, khai thác quỹ đất dọc hai bên tuyến đường xây dựng điểm dừng nghỉ, phát triển thương mại, dịch vụ cho phù hợp, phát huy hiệu quả công trình, dự án. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát, thẩm định chặt chẽ các dự án thu hồi đất đảm bảo tính khả thi của từng dự án, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội...

Theo TQĐT

Tin cùng chuyên mục