Hòa Phú hoàn thành bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2023- 2025

Ngày 02/4/2023, tại 13/13 điểm bầu cử trên địa bàn xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa đã đồng loạt tổ chức cuộc bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2023- 2025.

Nhân dân thôn Gia Kè, xã Hòa Phú bỏ phiếu bầu Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2023- 2025. 

Với tổng số cử tri đại diện hộ gia đình tham gia dự bầu cử tại 13 thôn là 1.384/1.535 cử tri, đạt 90,2 %. Các trưởng thôn được bầu đều là người đủ điều kiện, tiêu chuẩn về đạo đức, phẩm chất, có uy tín trong cộng đồng dân cư, nhiệt tình, tâm huyết với công tác ở thôn. 100% Trưởng thôn đều là đảng viên.

Cuộc bầu cử Trưởng thôn nhằm lựa chọn, bầu ra những người xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở, là dịp nâng cao trách nhiệm về quyền, nghĩa vụ của công dân, phát huy dân chủ. Nhờ làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ xã đến các thôn;  xã Hoà Phú đã thực hiện tốt các bước hiệp thương theo đúng quy trình, công tác bầu cử trưởng thôn tại thôn tại xã diễn ra nghiêm túc, đảm bảo đúng luật định./.

Ngọc Hiển

Tin cùng chuyên mục