Khai mạc Huấn luyện chiến sỹ dân quân binh chủng năm 2023

Ngày 03/4/2023, Ban Chỉ huy quân sự huyện Chiêm Hóa tổ chức Khai mạc Huấn luyện dân quân binh chủng năm 2023 .

Khai mạc Huấn luyện chiến sỹ dân quân binh chủng năm 2023.

Trong thời gian 12 ngày (03/4 - 14/4/2023), 72 chiến sỹ, dân quân trên địa bàn các xã, thị trấn sẽ được huấn luyện các nội dung: Giáo dục chính trị, pháp luật; huấn luyện quân sự chung; huấn luyện chuyên ngành trinh sát, kỹ thuật đánh bắt địch có trang bị; từng người tiếp cận mục tiêu kỹ thuật vận động qua các địa hình nông thôn, rừng núi, thành phố. Với các nội dung trên, cán bộ, chiến sỹ, dân quân binh chủng bám sát nội dung, huấn luyện theo kế hoạch hướng dẫn, nâng cao chất lượng huấn luyện, chú trọng động tác và yếu lĩnh thực hành, lấy thực hành là chính; bảm đảm an toàn tuyệt đối về người trong quá trình huấn luyện.

Lực lượng dân quân binh chủng tham gia tập huấn.

Thông qua huấn luyện nhằm trang bị cho lực lượng dân quân binh chủng hiểu rõ chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, chấp hành nghiêm quy định về huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; đồng thời huấn luyện thành thạo kỹ thuật chiến đấu dân quân tự vệ binh chủng…Qua đó nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, phối hợp các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Hoài Thu - Huy Dương

Tin cùng chuyên mục