Hát then trong nghi lễ cúng của người Tày ở Chiêm Hóa

Video không hợp lệ

Chương trình khác