Danh bạ điện thoại tổ chức chính trị - xã hội

Stt Tên đơn vị Thủ trưởng cơ quan Số điện thoại
1 Ủy ban MTTQ Triệu Đức Long 0914236480
2 Hội Liên hiệp phụ nữ Lê Thị Thanh Tâm 0915068149
3 Hội Nông dân Trần Văn Tú 0912615802
4 Huyện đoàn Ma Doãn Tài 0868095668
5 Liên đoàn Lao động Mai Thị Ngọc Linh 0978934303
6 Hội Cựu chiến binh Hà Phúc Tuyên 0962715178