Tin xem nhiều

Chiêm Hóa tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024

Cùng với các địa phương trong tỉnh, sáng ngày 01/3/2024, huyện Chiêm Hóa đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024, phát động đợt thi đua với chủ đề “Tiếp bước Chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”.