Kim Bình tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ xã nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 28/3, Uỷ ban MTTQ xã Kim Bình đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ xã lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Triệu Đức Long, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các tổ chức chính trị - xã hội xã.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ xã Kim Bình, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Xã Kim Bình có 10 thôn bản với 1.324 hộ gia đình, 5.658 khẩu. 5 năm qua, MTTQ xã đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát cơ sở, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu MTTQ xã lần thứ XVII đề ra. Trong nhiệm kỳ thực hiện 08 hội nghị phản biển xã hội, 05 cuộc giám sát. Tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng 10 mô hình thực hiện thu gom phân loại rác thải và chống rác thải nhựa, gắn với vệ sinh đường làng ngõ xóm tại 10/10 khu dân cư, với 37 nhóm tự quản. Tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng được 3,5 km đường bê tông nông thôn; tham gia trên 1.000 ngày công lao động làm đường bê tông nông thôn, lắp đặt cấu kiện kênh mương bằng bê tông đúc sẵn; trồng trên 1 km đường hoa, cây xanh; làm được 600 cột đèn “Thắp sáng đường quê” chiều dài trên 18 km với số tiền trên 600 triệu đồng. Quỹ “Vì người nghèo” của xã vận động và tiếp nhận được trên 70 triệu đồng. Hỗ trợ làm nhà ở mới và sửa chữa nhà ở  07 nhà, tổng số tiền 180 triệu đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất: 10 hộ, số tiền 20 triệu đồng. Hỗ trợ công tác khám, chữa bệnh cho người nghèo số tiền 2 triệu đồng; hỗ trợ học sinh học tập số tiền 5 triệu đồng; phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên, tiếp nhận và vận động kinh phí tặng trên 400 xuất quà cho trên 200 lượt hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, người tàn tật, trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên xung phong, tổng trị giá trên 160 triệu đồng. 

Đồng chí Triệu Đức Long, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Thông qua các phong trào các cuộc vận động góp phần xây dựng nếp sống văn hoá trong cộng đồng dân cư. Hàng năm tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa đạt trên 90% trở lên, 10/10 khu dân cư đều đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”. 100% Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Ban Thanh tra nhân dân được củng cố và có kế hoạch hoạt động, hiệu quả; 100% khu dân cư tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được tăng cường; hoạt động của Ban thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng có chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Các đại biểu nhận Giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Bản lĩnh - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu MTTQ xã Kim Bình lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 xác định 10 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, hàng năm, mỗi khu dân cư có 1 công trình, phần việc tiêu biểu; 05 nhà ở cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Phấn đấu 100% khu dân cư có mô hình cụ thể trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; Ủy ban MTTQ chủ trì ít nhất 01 cuộc giám sát; 02 hội nghị phản biện; Ban Thanh tra nhân dân tổ chức 01 cuộc giám sát;  phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức ít nhất 01 hội nghị đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, cán bộ Ủy ban MTTQ; Ủy ban MTTQ xã đăng ký với cấp ủy Đảng và hoàn thành ít nhất 01 việc làm mới, đột phá. Đồng chí  Chủ tịch Ủy ban MTTQ đăng ký và hoàn thành ít nhất 01 việc làm mới, đột phá. Có 90% Ban công tác Mặt trận được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Không có Ban công tác xếp loại yếu, kém; Uỷ ban MTTQ xã phấn đấu xếp loại tốt trở lên. Hàng năm có trên 90% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; 90% Khu dân cư đạt Khu dân cư văn hóa; phấn đấu đến năm 2029 có 100% Trưởng ban công tác Mặt trận là đảng viên; Ủy ban MTTQ xã tham gia thực hiện chuyển đổi số; trên 90% Ban CTMT ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong sinh hoạt và tổ chức các hoạt động.…

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Kim Bình nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Đại hội đã hiệp thương cử 31 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 – 2029; hiệp thương cử 06 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu MTTQ huyện Chiêm Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029./.

Văn Linh, Hồng Nhung

Tin cùng chuyên mục