UBND huyện tổ chức họp thường kỳ tháng 3 năm 2024

Ngày 25/3, UBND huyện Chiêm Hoá tổ chức họp thường kỳ tháng 3/2024. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Cùng dự có Thường trực HĐND huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các Ban HĐND huyện; Ủy viên UBND huyện; lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện; Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng chủ trì cuộc họp. 

Cuộc họp đã Thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng chính quyền tháng 3 và Quý I năm 2024; nhiệm vụ, giải pháp công tác tháng 4 và Quý II năm 2024.

Các đại biểu dự họp thường kỳ tháng 3/2024.

Trong tháng 3 và Quý I/2024, huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tập trung hướng dẫn, đôn đốc nông dân tổ chức gieo cấy các loại cây trồng vụ xuân. Đến ngày 20/3, diện tích lúa đã cấy 3.731 ha, đạt 98,4% kế hoạch; các loại cây màu khác được triển khai thực hiện, sinh trưởng và phát triển tốt. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định. Diện tích rừng trồng ước thực hiện Quý I trên 50% KH. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Toàn huyện có 11/23 xã có Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chương trình OCOP và sản phẩm đặc trưng đối với sản phẩm Thanh long ruột đỏ và Trà túi lọc đậu đen xanh lòng. Giá trị sản xuất Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp tháng 3 đạt trên 91 tỷ đồng, ước thực hiện Quý I trên 315 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2023. Ước thực hiện Quý I  mức bán lẻ hàng hoá xã hội đạt 888 tỷ đồng; thu ngân sách trên 23 tỷ đồng, đạt 22,3% dự toán. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện thi công và giải ngân nguồn vốn đầu tư công và thi công các chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2024.

Về văn hoá, xã hội, huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động thực hiện tốt Nghị quyết số 73 của BTV Tỉnh uỷ và Nghị quyết số 05 của HĐND tỉnh. Công tác chỉ đạo dạy và học; tổ chức các kỳ thi, hội thi, các giải thi đấu, Hội khoẻ Phù đổng được thực hiện tốt. Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp thìn 2024; Lễ hội Lồng tông; xây dựng Kế hoạch phát triển và triển khai xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng của huyện; các hoạt động thể dục thể thao thu hút đông đảo cán bộ và Nhân dân tham gia. Giải quyết việc làm ước thực hiện Quý I trên 1.530 lao động, đạt 44,5% KH. Thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Công tác y tế, dân số KHHGĐ, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo hiểm xã hội được triển khai chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trong tháng 4 và Quý II năm 2024, huyện tích cực chỉ đạo, hướng dẫn nông dân chăm sóc cây trồng vụ Xuân, chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ mùa. Hướng dẫn UBND các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng NTM. Triển khai thực hiện kế hoạch thu hút đầu tư phát triển CN-TTCN. Triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, nhất là các chương trình MTQG. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển thương mại, dịch vụ giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030 và kế hoạch năm 2024. Tích cực triển khai kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2024. Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trường học triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2023 – 2024 và chương trình giáo dục phổ thông các lớp theo KH. Triển khai thực hiện các kế hoạch văn hoá, truyền thông, thể thao và du lịch; kế hoạch chuyển đổi số năm 2024. Đẩy mạnh công tác lao động, việc làm, giảm nghèo…Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đản bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các đại biểu thảo luận, phát biểu ý kiến vào các dự thảo báo cáo trình tại kỳ họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo: Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 đến ngày 23/3/2024; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024; 10 dự thảo về Kế hoạch kiểm tra, giám sát chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và phát triển sản xuất nông nghiệp, bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai, nguy hiểm và đề cương Dự án Phát triển mô hình du lịch nông thôn, xây dựng làng văn hóa du lịch cộng đồng tại thôn Bản Ba 1, Bản Ba 2, xã Trung Hà; Kế hoạch kiểm tra, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024; các dự thảo của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hoá – Thông tin, Tư pháp, Thanh tra, Tài nguyên – Môi trường liên quan đến chức năng, nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng phát biểu kết luận kỳ họp.

Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng yêu cầu: Căn cứ các ý kiến tham gia tại cuộc họp, các cơ quan, đơn vị bổ sung, hoàn thiện các báo cáo để triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ. Riêng về đẩy nhanh thực hiện thi công và giải ngân nguồn vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024, cần kiện toàn Tổ Công tác đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân; phân công trách nhiệm cụ thể các cơ quan chủ trì các Dự án chịu trách nhiệm phụ trách. Các cơ quan chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện; nêu cao tinh thần trách nhiệm công vụ, đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cụ thể hoá nhiệm vụ đến từng cá nhân trong quá trình thực hiện các chương trình dự án, phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo triển khai nghiêm túc, đúng quy định, trong đó phát huy nhiệm vụ tham mưu, đề xuất để triển khai thực hiện…

Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục