Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa tổ chức hội nghị tập huấn Luật bảo vệ bí mật nhà nước

Ngày 23/5, UBND huyện Chiêm Hóa đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Hà Thị Minh Quang, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các Ban Đảng Huyện ủy; Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; lãnh đạo, công chức phụ trách công tác Bí mật nhà nước các cơ quan, đơn vị, trường PTDT nội trú THCS; các trường THPT trên địa bàn huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn, công chức được giao phụ trách công tác bảo vệ bí mật nhà nước của đơn vị, lãnh đạo công an các xã, thị trấn.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên Phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh truyền đạt các Nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; cấp phát tài liệu phụ lục, toàn văn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước.

Lãnh đạo Phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh truyền đạt các nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

Trong thời gian qua, quá trình triển khai thực hiện Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, công tác bảo vệ bí mật nhà nước nói chung đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân đã được nâng cao; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã từng bước được hoàn thiện; công tác quản lý nhà nước ngày càng được củng cố và đi vào chiều sâu, công tác phòng chống âm mưu, hoạt động thu thập bí mật nhà nước của các thế lực thù địch và các loại đối tượng khác được triển khai có hiệu quả, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh nội bộ, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác bảo vệ bí mật nhà nước còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân còn chủ quan, mất cảnh  giác, chưa thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; lực lượng làm công tác bảo vệ bí mật nhà nước còn chưa đáp ứng yêu cầu; công tác tập huấn, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết chưa được triển khai đồng bộ, thường xuyên; sự phát triển mạnh mẽ của các thiết bị thông tin truyền thông gây mất an ninh, an toàn mạng; việc phát hiện, điều tra, xử lý, khắc phục hậu quả các vụ lộ, mất bí mật nhà nước thực hiện chưa nghiêm, chưa triệt để… nên hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước còn chưa cao.

Quang cảnh hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thông qua hội nghị, các đồng chí lãnh đạo, đảng viên, công chức, viên chức, người trực tiếp làm công tác bảo vệ bí mật nhà nước thuộc các cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện đã nắm được những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; tình hình, thực trạng công tác bảo vệ bí mật nhà nước và yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay; đồng thời trao đổi, giải đáp những thắc mắc của các đại biểu dự hội nghị liên quan đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới và kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế…từ đó sẽ làm tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, đảm bảo sự phát triển bền vững về kinh tế - chính trị - xã hội của huyện./.

Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục