Điểm tin sự kiện trong tuần từ ngày 31/8 - 07/9/2019

Video không hợp lệ