Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa 86

Ngày 21/7, Trung tâm Chính trị huyện Chiêm Hóa đã tổ chức Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị Khóa 86. Dự bế giảng có đồng chí Quan Văn Duyên, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; các đồng chí lãnh đạo Trung tâm Chính trị huyện, Ủy ban MTTQ huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Quan Văn Duyên trao Bằng tốt nghiệp cho các học viên.

Trong thời gian học tập 01 tháng, 101 học viên đã được học tập và nghiên cứu chương trình Sơ cấp lý luận chính trị gồm 18 bài do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn với các nội dung cơ bản về Chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về đường lối của Đảng; chuyên đề Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang…Tham quan, học tập kinh nghiệm tại khu di tích quốc gia đặc biệt xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và một số tỉnh miền trung.  Qua chương trình học tập đã giúp cho các học viên nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động thiết thực vào việc thực hiện sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay, đồng thời quán triệt sâu sắc những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam, nâng cao vai trò lãnh đạo và tăng cường sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, về nhiệm vụ của người đảng viên...

Kết thúc khóa học,  100% học viên đạt yêu cầu và đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp Sơ cấp Lý luận chính trị; trong đó, xếp loại giỏi 21 đồng chí chiếm 20,8 %, loại khá 71 đồng chí chiếm 44,7 %.

Huy Dương

Tin cùng chuyên mục