Ghi nhận từ Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi - Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII.

Video không hợp lệ

Chương trình khác