Đồng chí Ma Phúc Đào, Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hoá chúc têt xuân Giáp Ngọ 2014

Video không hợp lệ

Chương trình khác