Đảng bộ huyện Chiêm Hóa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Video không hợp lệ

Chương trình khác