Niềm vui của người dân xã yên nguyên, huyện Chiêm Hóa khi được dỡ lệnh phong tỏa.

Video không hợp lệ

Chương trình khác