Đoàn đại biểu huyện Chiêm Hóa dự Gặp mặt, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021- 2023

Video không hợp lệ

Chương trình khác