Điểm tin sự kiện trong tuần từ ngày 24/8 - 30/8/2019

Video không hợp lệ