Điểm tin sự kiện trong tuần từ ngày 23/12 - 28/12/2019

Video không hợp lệ