Điểm tin sự kiện trong tuần từ ngày 21/10 - 26/10/2019

Video không hợp lệ