Điểm tin sự kiện trong tuần từ ngày 14/10 - 19/10/2019

Video không hợp lệ