Chuyện Tình Chiêm Hóa - Sáng Tác: Trần Ái Nghĩa- Thể hiện: Thái Phú, Mỹ Nương

Video không hợp lệ