Ủy ban MTTQ xã Hà Lang thực hiện tốt công tác vận động nhân dân phát triển KT - XH

Xã Hà Lang hiện có 781 hộ gia đình, trên 3.000 nhân khẩu, sinh sống ở 9 thôn bản. Trong gian qua, Uỷ ban MTTQ xã đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".

Anh Chẩu Văn Điền, Phó Ban công tác Mặt trận thôn Cuôn, xã Hà Lang cho biết: Xác định bê tông hóa đường giao thông nông thôn có ý nghĩa hết sức quan trọng, trong việc xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn. Chính vì vậy, ngay từ những ngày đầu năm 2013, Chi bộ Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể thôn Cuôn xã Hà Lang đã họp bàn, triển khai thực hiện Chương trình làm đường bê tông đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân trong thôn. Cùng với sự hỗ trợ  của Nhà nước trên 100 tấn xi măng, bà con nhân dân thôn Cuôn đã tích cực tham gia lao động, san ủi mặt đường và đóng góp tiền mua cát sỏi với số tiền trên 40 triệu đồng để thực hiện bê tông hóa 450m đường nội thôn. Ngay sau khi có vật liệu đầy đủ, nhân dân thôn Cuôn đã khẩn trương lao động, phấn đấu hoàn thành trong tháng 9 năm 2013, góp phần nâng tổng số đường bê tông của thôn lên hơn 1.000 m, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, sản xuất và việc đến trường học tập của các cháu học sinh trong thôn.

Nhân dân thôn Cuôn, xã Hà Lang làm đường bê tông

Là một xã vùng sâu, vùng xa, đời sống của nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp, chiếm tỷ lệ 92%, qua bình xét năm 2012, xã Hà Lang còn 534 hộ gia đình nghèo, chiếm tỷ lệ 68%. Xác định công tác giảm nghèo có ý nghĩa quan trọng, nhằm thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, gắn với xây dựng nông thôn mới. Xã Hà Lang đề ra mục tiêu phấn đấu hết năm 2013, giảm tỷ lệ hộ gia đình nghèo xuống còn 60%. Để thực hiện mục tiêu này, Đảng ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã Hà Lang đã triển khai nhiều biện pháp thông qua các chương trình hỗ trợ vốn vay, tạo điều kiện cho hộ nghèo phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Tính riêng từ đầu năm đến nay, xã đã phối hợp rải ngân nguồn vốn ưu đãi trên 700.000.000 đồng cho 62 hộ gia đình vay vốn phát triển sản xuất. Năm 2012, tổng sản lượng lương thực toàn xã đạt trên 1.800 tấn, bình quân lương thực đạt 537 kg/người/năm, thu nhập bình quân đạt 1.080.000đ/người/năm. Ngoài ra, các thành viên Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp với cán bộ khuyến nông mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân, áp dụng vào thực tiễn trồng trọt và chăn nuôi, mang lại hiệu quả thiết thực. Song song với đó, công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ xã, các ban công tác Mặt trận ở khu dân cư đã vận động nhân dân phát huy  tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; vận động nhân dân tích cực tham gia lao động sản xuất; thực hiện nếp sống văn hóa, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tích cực tham gia bảo vệ môi trường… Đặc biệt, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, từ năm 2011 đến nay, xã đã thực hiện bê tông hóa đường giao thông được gần 9 km, với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng, trong đó nhân dân tự nguyện tham gia đóng góp được trên 800.000.000đ. Từ nguồn Quỹ " Vì người nghèo" của xã, năm 2011-2012 Hà Lang có 57 hộ gia đình nghèo có hoản cảnh đặc biệt khó khăn đã được hỗ trợ kịp thời, không bị thiếu đói giáp hạt với tổng trị giá hàng chục triệu đồng.

Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ xã Hà Lang tiếp tục vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia lao động sản xuất phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, góp phần sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.

Hải Hà- Quang Huy

Tin cùng chuyên mục