Hội phụ nữ tỉnh tập huấn cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số trong quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo huyện Chiêm Hoá

Sáng 01/12, Ban thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số trong quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo, cán bộ nữ mới bổ nhiệm, cán bộ nữ mới trúng cử lần đầu cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Chiêm Hoá. Đây là một trong những nội dung trong khuôn khổ dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương tình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Các đại biểu dự tập huấn cán bộ nữ dân tộc thiểu số trong quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo huyện Chiêm Hoá.

Tham gia lớp tập huấn, các đại biểu đã được truyền đạt các chuyên đề: Kỹ năng xử lý tình huống trong lãnh đạo, quản lý; Kỹ năng tuyên truyền, vận động; kỹ năng xây dựng, tổ chức thực hiện đề án, dự án, chương trình hành động, kế hoạch công tác.

Từ thực tế hoạt động tại cơ sở, đại biểu tham gia tập huấn đã có nhiều ý kiến trao đổi sôi nổi đồng thời nêu những vấn đề vướng mắc khó khăn để  đề xuất những giải pháp khả thi để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn.

Hội nghị nhằm nâng cao kỹ năng lãnh đạo quản lý cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và ý thức chấp hành pháp luật của phụ nữ dân tộc thiểu số; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ, báo cáo viên, tuyên truyền kiến thức về giới và bình đẳng giới tại các địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi của Chiêm Hoá, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi./.

Hoài Thu, Văn Linh

Tin cùng chuyên mục