Hội nghị đối thoại chính sách tại xã Tân Mỹ

Sáng ngày 27/5, Hội LHPN xã Tân Mỹ đã tổ chức hội nghị đối thoại chính sách với chủ đề “Phát huy vai trò của Phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã”. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban xây dựng – tổ chức Hội LHPN tỉnh; Hội LHPN huyện Chiêm Hóa; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các tổ chức chính trị - xã hội và đông đảo hội viên Hội LHPN xã Tân Mỹ.

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị đối thoại chính sách nằm trong Chương trình thực hiện Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 202 – 2030; giai đoạn I từ năm 2021 đến 2025 trên địa bàn huyện Chiêm Hóa. Với tinh thần dân chủ, cởi mở hội nghị đối thoại đã nhận được nhiều ý kiến chia sẻ, trao đổi, đóng góp, thảo luận những nội dung mà chị em, hội viên phụ nữ trên địa bàn xã quan tâm, liên quan đến vấn đề: Cơ chế chính sách hỗ trợ vay vốn chăn nuôi gia súc gia cầm; đẩy mạnh thực hiện các chuỗi liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm đảm bảo ổn định cho người nông dân; hình thành và xây dựng thương hiệu OCOP cho các sản phẩm để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm nông sản ở địa phương. Tạo việc làm ổn định cho hội viên phụ nữ. Có giải pháp để hạn chế về bạo lực gia đình, các tệ nạn xã hội… Các ý kiến đã được cấp ủy, chính quyền, các lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã giải đáp, làm rõ ngay tại hội nghị.

Hội viên phụ nữ phát biểu, kiến nghị các vấn đề liên quan tại hội nghị.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Tân Mỹ trao đổi, làm rõ những vấn đề hội viên phụ nữ quan tâm tại hội nghị.

Hội nghị đối thoại với chủ đề “Phát huy vai trò của Phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Tân Mỹ” có ý nghĩa quan trọng, nhằm hỗ trợ năng lực cho cán bộ Hội Phụ nữ cấp cơ sở trong tổ chức đối thoại chính sách cấp xã và cụm thôn, bản. Đây là dịp để cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội lắng nghe hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia về các vấn đề đang được quan tâm. Qua đó, cấp ủy, chính quyền xã tập trung chỉ đạo giải quyết, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu được đề ra hàng năm, đáp ứng nguyện vọng của hội viên phụ nữ, góp phần vào thực hiện tốt các chương trình mục tiêu, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống hội viên phụ nữ được nâng cao, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường.

Văn Linh

Tin cùng chuyên mục