Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kim Bình ra mắt mô hình

Ngày 20/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kim Bình vừa tổ chức ra mắt mô hình "Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ" tại chi hội phụ nữ thôn Kim Quang.

Các thành viên tham gia mô hình tại thôn Kim Quang.

Mô hình thu hút được 16 gia đình hội viên phụ nữ tham gia. Mô hình được xây dựng nhằm nâng cao nhận thức và huy động cán bộ, hội viên, phụ nữ, các gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện tiêu chí "3 sạch" của cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch”, huy vai trò của phụ nữ và tổ chức Hội tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đồng thời góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của hộ gia đình hội viên phụ nữ.

Các thành viên mô hình trồng tuyến đường hoa trên địa bàn Khu dân cư.

Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kim Bình tuyên truyền về thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, “5 có, 3 sạch”, hướng dẫn thu gom, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ bằng chế phẩm Sumitri và tổ chức trồng tuyến đường hoa mẫu dài 120m gồm 50 cây hoa tường vi và hoa hoàng yến./.

Hồng Nhung

Tin cùng chuyên mục