Hội Cựu chiến binh xã Hoà Phú quan tâm chăm lo đời sống hội viên

Công tác chăm lo đời sống hội viên là một trong những nhiệm vụ mà Hội Cựu chiến binh xã Hoà Phú luôn quan tâm thực hiện với nhiều giải pháp, giúp hội viên trên địa bàn xã vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Hội CCB xã Hoà Phú xác định việc hỗ trợ và chăm lo cho hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần là nhiệm vụ trọng tâm. Thường xuyên tổ chức sinh hoạt hội, các chi, tổ hội; đồng thời đến thăm, tìm hiểu, nắm bắt nguyện vọng, nhu cầu của hội viên CCB để có giải pháp hỗ trợ kịp thời, nhất là các hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn.

CCB Nguyễn Văn Vị, hội viên chi hội CCB Lăng Cuồng được Hội CCB huyện hỗ trợ xây dựng cho hội viên khó khăn về nhà ở từ nguồn quỹ "Vì nghĩa tình Cựu chiến binh” .

Bên cạnh đó, Hội CCB xã tích cực vận động cán bộ, hội viên không ngừng rèn luyện, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm để vươn lên trong cuộc sống. CCB Nông Văn Chư, thôn Đèo Chắp nhận thấy phát triển cây rau màu rất phù hợp với điều kiện tự nhiên xã nhà. Ông đã tập trung phát triển cây dưa chuột, cây ớt. Được mùa, được giá, đời sống của gia đình ông Chư ngày một nâng lên, ông cũng đã giúp đỡ nhiều hộ gia đình trong thôn, trong xã về khoa học kỹ thuật trong trồng cây rau màu. Đặc biệt, ông luôn là người đi đầu trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm, liên doanh, liên kết để tiêu thụ sản phẩm nông sản cho gia đình và người dân. 

Mô hình trồng ớt của CCB Nông Văn Chư, thôn Đèo Chắp, xã Hòa Phú.

  Hội CCB xã Hòa Phú có 13 chi hội với trên 300 hội viên. Những năm qua, Hội Cựu chiến binh xã Hòa Phú đã đoàn kết, thống nhất, vận dụng sáng tạo Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo, gắn kết chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ công tác hội với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Hội đã tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB  giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi” gắn với tham gia xây dựng Nông thôn mới; vận động hội viên đóng góp xây dựng quỹ tự lập của chi hộ với số tiền trên 300 triệu đồng giúp đỡ hội viên ổn định cuộc sống; ủy thác với Ngân hàng CSXH cho 14 hội viên được vay vốn với tổng dư nợ trên 280 triệu đồng. Qua đó tỷ lệ hộ gia đình Cựu chiến binh nghèo, hộ cận nghèo giảm; số hộ khá, giàu đạt 70%. 

Thời gian tới, các Hội CCB xã Hoà Phú tiếp tục chủ động phối hợp với các cấp, ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên; tạo điều kiện, giúp nhau phát triển sản xuất, kinh doanh; thực hiện tốt các hoạt động tình nghĩa. Qua đó, gắn kết tình đồng chí, đồng đội, đoàn kết góp sức phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương./.

Văn Linh- Ngọc Hiển

Tin cùng chuyên mục