Hiệu quả sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Chiêm Hóa

Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách và Công văn số 514-CV/HU ngày 07/9/2021 của Huyện ủy Chiêm Hóa về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách đã mang lại nhiều kết quả tích cực trên địa bàn huyện Chiêm Hóa. Nhờ nguồn vốn hỗ trợ cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp nhiều hộ nghèo, đối tượng chính sách có việc làm và thu nhập ổn định, phát triển kinh tế gia đình.

Cán bộ Ngân hàng CSXH thăm nhà khách hàng vay vốn chương trình nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP.

Qua 10 năm thực hiện Chị thị số 40-CT/TW, kết luận số 06-KT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các công văn của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ, UBND huyện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Chiêm Hóa. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã thống nhất quan điểm về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội tại địa phương. Với phương thức “giao dịch tại nhà - giải ngân, thu nợ tại xã”, đến nay Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Chiêm Hóa và các tổ chức chính trị - xã hội đang quản lý 408 tổ tiết kiệm và vay vốn tại tất cả các xóm bản trong huyện; đồng thời, tổ chức giao dịch tại 24 điểm giao dịch ở các xã, thị trấn. Các tổ giao dịch tại xã được trang bị đầy đủ điều kiện hoạt động như tại ngân hàng huyện, bảo đảm an ninh, an toàn cho phiên giao dịch; cung cấp dịch vụ tiết kiệm cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, đã thực hiện hơn 99% khối lượng giao dịch ngay tại xã. Sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị, nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng nhanh chóng, kịp thời, thuận lợi.

Mô hình phát triển kinh tế được hỗ trợ từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị quyết  số 03/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Tính đến tháng 4/2024, tổng dư nợ đạt trên 729,3 tỷ đồng, với 20 chương trình tín dụng ưu đãi đang triển khai thực hiện, cho hơn 17.800 khách hàng đang sử dụng vay vốn.  Trong 10 năm qua vốn vay đã gúp cho 46.980 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách có vốn để sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống từng bước thoát nghèo bền vững. Nhờ đó đã có hơn 17.900 lượt  hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo có vốn để sản xuất kinh doanh, từng bước thoát nghèo, 2.757 hộ xóa được nhà tạm bợ, dột nát theo chương trình cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, xây dựng được 31.078 công trình nước sạch và công trình vệ sinh đạt chuẩn giúp cải thiện môi trường sống, gần 2.674  học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn đi học, 4.205 lao động được vay vốn tạo việc làm, 32 lao động đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài, 08 lao động cấp hành xong án phạt tù được vay vốn.

Thời gian tới, Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục tham mưu Huyện ủy, HĐND, UBND huyện triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình, kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội của địa phương. Định hướng phát triển tăng trưởng bền vững, có hiệu quả, đi đôi với tiến độ, công bằng xã hội. Việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện và thúc đẩy phát triển kinh tế là nhiệm vụ hết sức quan trọng của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp. Do đó xác định tín dụng chính sách xã hội là giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu giảm nghèo một cách cơ bản và bền vững. Nâng cao năng lực hoạt động của Ngân hàng CSXH để thực sự là công cụ thực hiện có hiệu quả tín dụng chính sách của Nhà nước về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững tại địa phương, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác sử dụng vốn hiệu quả, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng./.

Đình Phong, Ngân hàng CSXH

Tin cùng chuyên mục