Công an 05 xã của huyện Chiêm Hóa được bàn giao xe Ô tô tải

Sáng 10/5, Công an tỉnh đã tổ chức bàn giao xe ô tô tải chuyên dụng phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự cho 27 đơn vị công an cấp xã trên địa bàn tỉnh, trong đó huyện Chiêm Hóa có 05 đơn vị Công an xã được bàn giao xe đợt này.

Công an tỉnh bàn giao xe cho công an Chiêm Hóa.

Theo đó, huyện Sơn Dương có 6 xã, thị trấn; Yên Sơn và Chiêm Hoá, mỗi huyện có 5 xã, thị trấn; Hàm Yên có 4 xã; huyện Na Hang có 3 xã, thị trấn; thành phố Tuyên Quang và huyện Lâm Bình mỗi địa phương có 2 xã, thị trấn được nhận phương tiện. Huyện Chiêm Hóa có 05 xã, thị trấn được bàn giao xe gồm:  Công an thị trấn Vĩnh Lộc, Công an xã Linh Phú, Công an xã Trung Hà,  Công an xã Kiên Đài, Công an xã Tri Phú.

Việc trang bị xe ô tô cho lực lượng công an cấp xã thể hiện sự quan tâm của Bộ Công an, Công an tỉnh nhằm hỗ trợ phương tiện phục vụ công tác, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng công an cấp cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn./. 

Huy Dương

Tin cùng chuyên mục