Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã gương mẫu

Gương mẫu, nhiệt tình và trách nhiệm với công việc - đó là nhận xét về đồng chí Hoàng Văn Liền, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa. Từ những đóng góp tích cực của anh nên nhiều năm qua, Yên Nguyên luôn hoàn thành tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, là đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng của LLVT huyện.

Với cương vị là chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, hàng năm đồng chí Hoàng Văn Liền tham mưu cho Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Củng cố lực lượng dân quân đảm bảo quân số 107 đồng chí chiếm 1,3 % so với tổng dân số, chất lượng chính trị ngày cao. Chủ động huấn luyện, diễn tập chiến sỹ Dân quân đúng, đủ nội dung và thời gian theo kế hoạch của cấp trên với phương châm "Cơ bản, chất lượng, hiệu quả", kết quả 100% các nội dung đạt yêu cầu, trong đó có 75% khá, giỏi; quân số tham gia huấn luyện, diễn tập đạt 98% trở lên. Kết hợp giữa huấn luyện với làm công tác dân vận được 107 ngày công lao động. Toàn xã có 148 đồng chí chiến sỹ dự bị động viên, tham gia huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên đảm bảo 100% quân số. Đồng thời phối hợp với Công an tuần tra đêm, tuần tra kiểm tra rừng tại Thôn Làng Mòi, Khuân Trú, kiểm tra khai thác khoáng sản tại thôn Hợp Long 2 được 28 lượt, không để tình hình An ninh phức tạp xảy ra.

Đồng chí Hoàng Văn Liền, Chỉ huy Trưởng Ban CHQS xã Yên Nguyên.

Để xây dựng thế trận toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trên cương vị Chỉ huy trưởng, đồng chí Hoàng Văn Liền thường xuyên phối hợp chặt chẽ với: Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, Công an xã, các thôn bản trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục quốc phòng, an ninh. Chú trọng công tác nắm chắc nguồn tuyển quân tại địa phương. Hàng năm, Ban CHQS xã thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý công dân trong  độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của xã hàng năm bảo đảm chỉ tiêu và chất lượng. từ năm 2019 đến 2024 là 47 công dân.

 Ông Cầm Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Yên Nguyên nhận xét: Đồng chí Hoàng Văn Liền là người có trách nhiệm, gương mẫu và năng động với công tác ở địa phương. Đồng chí luôn lấy kết quả công việc làm tiêu chí hàng đầu, tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Với những nỗ lực, cố gắng của bản thân đồng chí Hoàng Văn Liền đã nhận được nhiều giấy khen do các cấp khen thưởng. Vừa qua, đồng chí đã được biểu dương là một trong những cá nhân điển hình trong phong trào thi đua quyết thắng trên địa bàn huyện. 

Ngọc Hiển

Tin cùng chuyên mục