Ban Thường vụ Huyện đoàn tô chức hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên bộ đội xuất ngũ, học nghề năm 2024

Sáng ngày 09/6/2024, Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp với một số đơn vị tuyển dụng lao động theo Quyết định của UBND huyện cho phép tuyển dụng lao động trên địa bàn huyện tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho 100 đoàn viên thanh niên và bộ đội xuất ngũ học nghề năm 2024.

Toàn cảnh hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên bộ đội xuất ngũ, học nghề năm 2024.

Các đơn vị tuyển dụng đã thông tin nhiều chương trình, cập nhật thông tin các chế độ, chính sách, chủ trương của Nhà nước về việc làm, thông tin tuyển dụng; định hướng nghề nghiệp và lựa chọn công việc thích hợp, tăng thu nhập cho đoàn viên thanh niên và thực hiện xong nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ trở về địa phương.

Những năm qua, các chính sách ưu đãi của Nhà nước đã đem đến nhiều cơ hội việc làm cho bộ đội xuất ngũ, góp phần củng cố niềm tin cho lực lượng thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Bộ đội xuất ngũ là nguồn nhân lực trẻ, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khỏe tốt và trình độ có thể đáp ứng được yêu cầu của cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trong, ngoài nước. Việc quan tâm tư vấn, đào tạo, giới thiệu việc làm đúng thời điểm, phù hợp năng lực của quân nhân xuất ngũ sẽ tạo được nguồn lao động chất lượng cao, làm việc hiệu quả, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng quê hương huyện Chiêm Hóa ngày càng phát triển./.

Ngọc Hiển

Tin cùng chuyên mục