Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Chiêm Hóa tổ chức kỳ họp lần thứ 2 năm 2024

Chiều ngày 15/4, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Chiêm Hóa đã tổ chức kỳ họp lần thứ 2 năm 2024. Dự họp có đồng chí Hà Thị Minh Quang, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện; các thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện.

Các đại biểu dự kỳ họp lần thứ 2 năm 2024.

Trong quý I năm 2024, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) huyện luôn bám sát Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện, các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện và chỉ đạo của NHCSXH tỉnh; phối hợp chặt chẽ với tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp, các cơ quan ban ngành trên địa bàn huyện đáp ứng kịp thời nguồn cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác; góp phần tích cực trong việc giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia  xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Kết quả thực hiện Tín dụng chính sách đến 31/3/2024: Tổng nguồn vốn trên 709 tỷ đồng, tăng hơn 14,5 tỷ đồng so với đầu năm. Doanh số cho vay từ đầu năm trên 53,9 tỷ đồng với 1.125  lượt khách hàng. Dư nợ bình quân trên 1,73 tỷ đồng/tổ TK&VV; dư nợ bình quân 40 triệu đồng/khách hàng.  Kết quả thu hồi nợ đến hạn đạt 99,9%. Tổng số dư huy động tiền gửi tiết kiệm trên 41,9 tỷ đồng. Về thực hiện cho vay chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP trên địa bàn huyện trên 82,3 tỷ đồng với 1.424 khách hàng vay vốn.

Các đồng chí đồng chủ trì kỳ họp.

Quý II năm 2024, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục triển khai kịp thời các văn bản của Chính phủ, Nghị quyết của HĐQT cấp trên, bám sát các nghị quyết HĐND, UBND huyện trong thực hiện chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách tại cơ sở đảm bảo đúng quy định và kế hoạch của ban đại diện.

Phòng giao dịch NHCSXH tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ chính quyền thực hiện tốt nội dung chỉ thị; Kết luận Trung ương, của tỉnh, huyện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn. Tập trung cho vay các đối tượng chính sách được thụ hưởng về chương trình phục hồi và phát triển - xã hội; đối tượng chính sách là hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp; thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025; kịp thời thực hiện cho vay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…Tăng cường thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác của tổ chức hội cấp xã, Tổ TK&VV; hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả./.

Tài Tùng – Văn Linh

Tin cùng chuyên mục