Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chiêm Hóa tổ chức kỳ họp thứ III năm 2023

Ngày 11/7, Ban Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Chiêm Hóa đã tổ chức kỳ họp thứ III năm 2023. Đồng chí Hà Thị Minh Quang, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Đại diện HĐQT chủ trì kỳ họp.

Đồng chí Hà Thị Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện chủ trì kỳ họp.

Đến 30/6/2023, tổng nguồn vốn do NHCSXH huyện quản lý trên 640,9 tỷ đồng, tăng 39,2 tỷ đồng so với đầu năm.  Doanh số cho vay đạt 98 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 58,7 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt trên 640,9 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng đạt đạt 97,5% so với kế hoạch giao. Kết quả đánh giá chất lượng tín dụng chính sách tại cấp xã có 24/24 xã xếp loại tốt, chất lượng tín dụng chính sách quý II năm 2023 đạt loại tốt (98.78 điểm). Vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư kịp thời đúng đối tượng thụ hưởng đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước đã đề ra, tập trung phát triển nguồn lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh của huyện.

Đại biểu phát biểu thảo luận tại kỳ họp.

Quý III năm 2023, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục triển khai kịp thời các văn bản của Chính phủ, Nghị quyết của HĐQT cấp trên; bám sát các nghị quyết của HĐND, UBND huyện trong thực hiện chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện. Phòng giao dịch NHCSXH tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ chính quyền, hội đồng nhân dân địa phương thực hiện tốt nội dung các chỉ thị, Kết luận, Quyết định của Trung ương; của tỉnh, huyện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Qua đó, quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ hoạt động tín dụng chính sách, chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn.

Phát biểu kết luận tại kỳ họp, đồng chí Hà Thị Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại huyện trong Quý II, năm 2023. Đồng thời yêu cầu các thành viên Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, quan tâm rà soát đối tượng vay vốn đảm bảo hiệu quả và mục đích vay vốn, chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc cơ sở phụ trách. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy trình, phương pháp kiểm tra giám sát theo biễu mẫu. UBND các xã, thị trấn kiểm tra giám sát trong công tác giải ngân, sử dụng, nâng cao chất lượng nguồn vốn vay; tiếp tục đẩy mạnh công tác họp xét, thẩm định vay vốn, nhất là theo các chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng quy trình từ cơ sở; hạn chế tối đa phát sịnh nợ quá hạn. Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác phối hợp với UBND các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, nhân dân tham gia gửi tiền tiết kiệm; kiểm tra, bám sát cơ sở đảm bảo các đối tượng vay vốn sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Phòng giao dịch NHCSXH tham mưu cho Ban Đại diện HĐQT thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn cấp trên về triển khai giải ngân các nguồn vốn tín dụng ưu đãi; phối hợp các cơ quan, đơn vị chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách mới của Nhà nước để người dân nắm biết vay vốn, nâng cao chất lượng tín dụng  trên địa bàn huyện./.

Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục