UBND huyện tổ chức họp Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và Ban Chỉ đạo công tác gia đình gia đình huyện

Chiều ngày 19/3, UBND huyện tổ chức họp Ban Chỉ đạo (BCĐ) cho ý kiến vào Kế hoạch hoạt động năm 2024 của BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và Ban Chỉ đạo công tác gia đình gia đình huyện. Đồng chí Hà Thị Minh Quang, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị cho ý kiến vào Kế hoạch hoạt động năm 2024 của BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và Ban Chỉ đạo công tác gia đình gia đình huyện. 

Năm 2024, BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” huyện xây dựng kế hoạch với một số chỉ tiêu chủ yếu:  có 91% trở lên số hộ gia đình đạt danh hiệu văn hoá;  89% trở lên số thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hoá; 95,1% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các đội văn nghệ, thể thao cơ sở; 100% quy ước được rà soát, đánh giá hoàn thiện về nội dung theo quy định của pháp luật…đồng thời đề ra một số chỉ tiêu thực hiện về tỷ lệ phần trăm người dân được nâng cao mức hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; cấp xã có Trung tâm Văn hóa - Thể thao, có điểm sinh hoạt, vui chơi dành cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; số người tập thể dục thể thao thường xuyên so với tổng dân số.

Lãnh đạo Phòng Văn hoá và Thông tin trình bày Kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và công tác gia đình gia đình huyện năm 2024.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về một số chỉ tiêu trong thực hiện phong trào; cần cụ thể một số chỉ tiêu gắn với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có thành viên BCĐ phong trào để phấn đấu thực hiện; công tác phối hợp giữa cơ quan chủ trì và đơn vị chức năng trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia gắn với các hoạt động của phong trào…

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Thảo luận cho ý kiến về Kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2024 với các nhiệm vụ cụ thể về Truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình: Tiếp tục triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” trên phạm vi toàn huyện; tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); Xây dựng, tổ chức chương trình tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; Tiếp tục tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác phòng, chống bạo lực gia đình; tác hại của rượu, bia và các biện pháp hỗ trợ người bị bạo lực gia đình…

Việc hoàn thiện kế hoạch sát với chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên gắn với điều kiện thực tiễn trên địa bàn huyện có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức của cấp uỷ, chính quyền các cấp và cán bộ, đảng viên, Nhân dân về vị trí, vai trò của gia đình và công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá gia đình Việt Nam; về mục đích, ý nghĩa, nội dung của Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trong phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục