Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra tình hình thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và công tác gia đình năm 2023 tại huyện Chiêm Hóa

Ngày 10/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã kiểm tra tình hình thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và công tác gia đình năm 2023 trên địa bàn huyện Chiêm Hóa. Làm việc với đoàn có đồng chí Hà Thị Minh Quang, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan chuyên môn huyện.

Đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành kiểm tra trực tiếp hồ sơ, sổ sách tại 08 thôn thuộc 04 xã trên địa bàn huyện Chiêm Hoá gồm  Tri Phú,  Linh Phú,  Yên Nguyên; Phúc Thịnh và làm việc trực tiếp với Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Ban Chỉ đạo công tác gia đình huyện. Qua kiểm tra cho thấy Các cấp uỷ Đảng, chính quyền trên địa bàn huyện Chiêm Hoá đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Cấp huyện, cấp xã đều thành lập Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện Phong trào. Việc hướng dẫn đăng ký, bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa được thực hiện đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Tỷ lệ gia đình văn hóa, thôn văn hóa hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh, được đông đảo tầng lớp nhân dân tự nguyện tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội của huyện. Hệ thống thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư, đến tháng 9/2023 có 276/278 thôn có nhà văn hóa thôn, tổ dân phố. 

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá tình hình thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và công tác gia đình năm 2023 trên địa bàn huyện Chiêm Hóa.

Việc duy trì các mô hình xây dựng Gia đình phát triển bền vững và nhóm phòng, chống bạo lực gia đình đã bước đầu phát huy tác dụng, nhiều vụ bạo lực gia đình được xử lý kịp thời hiệu quả, tình hình bạo lực gia đình ngày càng giảm, tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa ngày càng tăng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao rõ rệt, góp phần vào xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. UBND huyện đã ban hành các văn bản thực hiện công tác gia đình năm 2023, Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn huyện. Tổ chức hoạt động tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2023); truyền thông Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6) năm 2023. Thành lập được 176 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng. Toàn huyện hiện có 03 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình (Phúc Thịnh, Hòa Phú, Xuân Quang); 10 CLB gia đình phát triển bền vững; 09 nhóm PCBLGĐ… Công tác giảm nghèo được quan tâm, nhiều biện pháp để giảm nghèo; giúp đỡ hộ nghèo, hộ gia đình chính sách…

Các đại biểu thảo luận tại buổi làm việc.

     Tại buổi làm việc, các đại biểu khẳng định, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện Chiêm Hóa ngày càng phát triển cả về số lượng, chất lượng và đi vào chiều sâu. Theo đó, khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy mạnh mẽ. Các tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi, các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc được gìn giữ và phát huy; các truyền thống tốt đẹp của dân tộc như “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và ý chí tự lực, tự cường... ngày càng được phát huy. Đặc biệt, thông qua phong trào thì nhận thức, chất lượng cuộc sống cả về vật chất và tinh thần của người dân đều có bước phát triển vượt bậc. Đồng thời cũng đã tập trung thảo luận, nêu những khó khăn, hạn chế như việc triển khai và thực hiện phong trào ở một số xã còn gặp khó khăn, lúng túng trong công tác tổ chức thực hiện; việc lưu trữ hồ sơ, sổ sách chưa khoa học; công tác kiểm tra thực hiện phong trào tại cơ sở chưa được thường xuyên và BCĐ xã chưa thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời; việc đăng ký xây dựng, bình xét gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa ở một số nơi còn nặng về hình thức…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Thị Minh Quang phát biểu tại buổi làm việc.

       Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Thị Minh Quang tiếp thu những ý kiến thảo luận tại hội nghị, đồng thời yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và công tác gia đình đúng hướng dẫn, quy định và có hiệu quả. Đồng thời trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, tiếp thu, điều chỉnh, có biện pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích, vận động nhân dân tham gia phong trào. Qua đó, phát huy vai trò tích cực của đoàn viên, hội viên, của các tổ chức thành viên… về xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần hoàn thành tốt mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện./.

Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục