Ra mắt Câu lạc bộ Văn hóa dân gian dân tộc Tày thôn Đồng Hương, xã Phúc Thịnh

Ngày 27/5, Phòng Văn hóa, Thông tin huyện Chiêm Hoá phối hợp với UBND xã Phúc Thịnh tổ chức ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Văn hóa dân gian dân tộc Tày thôn Đồng Hương; sinh hoạt CLB và tập huấn hướng dẫn truyền dạy văn hóa dân gian.

Các đại biểu dự chương trình Ra mắt Câu lạc bộ Văn hóa dân gian dân tộc Tày thôn Đồng Hương, xã Phúc Thịnh.

CLB Văn hóa dân gian dân tộc Tày thôn Đồng Hương, xã Phúc Thịnh có 31 thành viên.  Trong khuôn khổ của chương trình, các thành viên là hạt nhân văn nghệ của thôn Đồng Hương đã được truyền đạt những nội dung: Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn; giới thiệu một số làn điệu, loại hình dân ca, dân vũ, nghi lễ dân gian; hướng dẫn kỹ năng quản lý, duy trì tổ chức các hoạt động của câu lạc bộ; truyền dạy hát Then - Đàn tính, hát Sli, Lượn, Phong Slư, Quan làng...

Một số hình ảnh tại chương trình Ra mắt Câu lạc bộ Văn hóa dân gian dân tộc Tày thôn Đồng Hương; sinh hoạt câu lạc bộ và tập huấn hướng dẫn truyền dạy văn hóa dân gian.

Thông qua chương trình nhằm góp phần gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch của huyện Chiêm Hoá nói riêng và tỉnh Tuyên Quang nói chung./.

Quang Huy

Tin cùng chuyên mục