Ra mắt Câu lạc bộ Văn hóa dân gian dân tộc Dao

Ngày 14/5, tại thôn Phú Lâm, xã Bình Phú, Phòng Văn hóa, Thông tin huyện phối hợp với UBND xã Bình Phú tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Văn hóa dân gian dân tộc Dao thôn Phú Lâm; sinh hoạt câu lạc bộ và tập huấn hướng dẫn truyền dạy văn hóa dân gian.

Các đại biểu dự Lễ ra mắt Câu lạc bộ Văn hóa dân gian dân tộc Dao thôn Phú Lâm.

Thôn Phú Lâm có 103 hộ, 344 khẩu, 100% hộ gia đình là người dân tộc Dao. Câu lạc bộ Văn hóa dân gian dân tộc Dao được thành lập thu hút 28 thành viên tham gia. Các thành viên sẽ được trang bị một số kỹ năng cơ bản về cách thức tổ chức sinh hoạt, phương thức hoạt động của câu lạc bộ; tổ chức biểu diễn văn nghệ dân gian; thành thạo biểu diễn múa chuông, hát ví; cách  trình diễn, thực hiện nghi lễ dân tộc Dao, qua đó góp phần thực hiện tốt công tác bảo tồn văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch tại địa phương.

Một số hình ảnh tại Lễ ra mắt Câu lạc bộ Văn hóa dân gian dân tộc Dao thôn Phú Lâm; sinh hoạt câu lạc bộ và tập huấn hướng dẫn truyền dạy văn hóa dân gian.

Câu lạc bộ Văn hóa dân gian dân tộc Dao thôn Phú Lâm được thành lập nằm trong thực hiện dự án 6 về bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Chiêm Hóa năm 2024.

Văn Linh

Tin cùng chuyên mục