Infographic: Tổ chức đón nhận bằng di sản văn hoá phi vật thể quốc gia Tri thức về cọn nước của người Tày, xã Trung Hà, xã Hà Lang huyện Chiêm Hoá, xã Côn Lôn, huyện Na Hang, xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình và Lễ hội giã cốm xã Trung Hà

Nhằm tôn vinh giá trị văn hoá phi vật thể khẳng định bản sắc văn hoá phong phú của các dân tộc Việt Nam nói chung và của dân tộc Tày nói riêng; đồng thời tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về giá trị của di sản văn hoá phi vật thể quốc gia. Gắn tuyên truyền, quảng bá di sản với quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch của mỗi địa phương. Trong 2 ngày 29/9 và 30/9, tức (tức ngày 15 và 16/8 âm lịch), Tại sân thể thao thôn Bản Ba 1, xã Trung Hà, UBND huyện tổ chức Ngày hội văn hóa Thể thao và du lịch các dân tộc thiểu số huyện Chiêm Hóa năm 2023 và đón nhận bằng di sản văn hoá phi vật thể quốc gia Tri thức về cọn nước của người Tày, xã Trung Hà, xã Hà Lang huyện Chiêm Hoá, xã Côn Lôn, huyện Na Hang, xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình; khai mạc Lễ hội giã cốm xã Trung Hà năm 2023.

Tin cùng chuyên mục