Chương trình truyền thông giảm nghèo bền vững và tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống gia đình, phòng chống bạo lực gia đình năm 2023

Tối 10/7, tại xã Tân Mỹ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Văn hóa Truyền thông và Thể thao huyện Chiêm Hóa phối hợp tổ chức Chương trình đưa thông tin về cơ sở gắn với truyền thông Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, giáo dục về đạo đức lối sống, phòng chống bạo lực gia đình.

Các đại biểu dự Chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều tiết mục văn nghệ ca ngợi quê hương đất nước, xây dựng nông thôn mới được biểu diễn cùng với các tiểu phẩm “Tạm biệt cái nghèo” và “Giấc mơ gia đình” đã thu hút đông đảo nhân dân trên địa bàn xã tới xem và cổ vũ.

Các tiết mục biểu diễn tại chương trình.

Chương trình nhằm tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, động viên Nhân dân tích cực tăng gia sản xuất, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng nội dung kiến thức, kỹ năng ứng xử trong gia đình nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số sống về xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Chương trình thu hút đông đảo nhân dân đến xem và cổ vũ.

Chương trình đưa thông tin về cơ sở; tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống gia đình và phòng chống bạo lực gia đình sẽ tiếp tục được tổ chức tại 09 xã trên địa bàn huyện từ nay đến hết tháng 7/2023./.

Văn Linh

Tin cùng chuyên mục