Toàn tỉnh không còn vùng đỏ và vùng cam

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 380/QĐ-UBND về việc phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Theo đó:

- Cấp độ  4 nguy cơ rất cao (vùng đỏ): không có địa phương nào.

- Cấp độ 3 nguy cơ cao (vùng cam): không có địa phương nào.

- Cấp độ 2 nguy cơ trung bình (vùng vàng) có 29 xã, phường, thị trấn, gồm xã Năng Khả, Yên Hoa, Thanh Tương và xã Sinh Long (Na Hang); xã Tân Thanh, Hào Phú và Quyết Thắng (Sơn Dương); thị trấn Tân Yên và xã Thái Hòa (Hàm Yên); xã Khuôn Hà, Thượng Lâm, Bình An, Thổ Bình, Hồng Quang và xã Minh Quang (Lâm Bình); xã Mỹ Bằng, Phú Thịnh, Đạo Viện, Công Đa, Kim Quan, Trung Sơn, Hùng Lợi, Trung Minh, Xuân Vân, Trung Trực và xã Chiêu Yên (Yên Sơn).

- Cấp độ 1 nguy cơ thấp (vùng xanh) có 109 xã, phường, thị trấn còn lại.

Phường Phan Thiết (TP Tuyên Quang) là vùng xanh.

Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố căn cứ vào phân loại cấp độ dịch Covid-19 tại Quyết định này để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Trong những ngày qua, số người mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh giảm mạnh. Nếu như trong ngày 20-3 số ca mắc toàn tỉnh là trên 4.000 ca thì đến ngày 9-4 số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh giảm xuống còn 959 ca. Trong đó, thành phố Tuyên Quang 165 ca, huyện Yên Sơn 107 ca, huyện Sơn Dương 135 ca, ca huyện Hàm Yên 115, huyện Chiêm Hóa 180 ca, huyện Na Hang 191 ca va huyện Lâm Bình 66 ca.

Theo TQĐT

Tin cùng chuyên mục