Thông báo của UBND huyện Chiêm Hóa về Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa Đông Xuân và dịch bệnh viêm phổi tại Trung Quốc.

Thực hiện Công văn số 179/UBND - KGVX, ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa Đông xuân và dịch bệnh viêm phổi tại Trung Quốc.

Tin cùng chuyên mục