UBND huyện Chiêm Hóa tổ chức Hội nghị đối thoại với thanh niên và hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021

Sáng ngày 19/11/2021, UBND huyện Chiêm Hóa tổ chức Hội nghị đối thoại với thanh niên và hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021. Dự và chủ trì Hội nghị đối thoại có đồng chí Vũ Đình Tân, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo một số phòng, ban, cơ quan chuyên môn của huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đồng chí Vũ Đình Tân, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì Hội nghị đối thoại.

Tham dự Hội nghị đối thoại với thanh niên và hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 có 70 đoàn viên, thanh niên đại diện cho trên 7 nghìn thanh niên trên địa bàn huyện. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, đối thoại diễn ra trong không khí sôi nổi, đã có 17 ý kiến, kiến nghị thuộc các lĩnh vực như việc làm; đào tạo nghề; vay vốn để phát triển kinh tế; sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; chế độ chính sách đối với cán bộ và tổ chức của đoàn thanh niên; quan điểm chỉ đạo về việc sử dụng mạng xã hội để nắm bắt tư tưởng đoàn viên thanh niên, về các hoạt động của đoàn; đề nghị các cơ quan chuyên môn có những hướng dẫn, hỗ trợ cụ thể đối với các mô hình sản xuất của thanh niên để nâng cao chất lượng sản phẩm, các giải pháp trong khâu dự báo thị trường, thị trường tiêu thụ sản phẩm, kinh phí cho các hoạt động của tổ chức cơ sở đoàn…

Đối thoại giữa thanh niên với lãnh đạo cơ quan chuyên môn của huyện.

Các ý kiến, kiến nghị của thanh niên đã được đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các cơ quan chuyên môn huyện trao đổi giải đáp đầy đủ, phù hợp các quy định của pháp luật và điều kiện của địa phương tạo nhiều cơ hội cho đoàn viên thanh niên trong việc tiếp cận với các việc làm mới, đồng thời giúp đoàn viên thanh niên nắm bắt những chủ trương, chính sách của huyện về phát triển kinh tế - xã hội và về công tác chăm lo, phát huy nguồn lực thanh niên của huyện; phát huy sức trẻ và tinh thần xung kích, tình nguyện, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đồng chí Vũ Đình Tân, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận Hội Nghị và phát động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Đình Tân, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận những đóng góp quan trọng thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng phòng chống dịch bệnh trong thời gian qua. Đồng thời đồng chí đề nghị các cơ quan chuyên môn, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cần tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của thanh niên, từ đó nghiên cứu, đề xuất những giải pháp, dự án, đề án phát triển thanh niên trong giai đoạn tới; quan tâm hỗ trợ, thúc đẩy thanh niên khởi nghiệp, đoàn viên thanh niên trong toàn huyện tiếp tục phát huy truyền thống, thành tích đã đạt được, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu vươn lên, tích cực học tập, rèn luyện, lao động tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương, tiếp tục  phát huy sức trẻ xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Đặc biệt, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện cũng đã phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (ngày 09/11), các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong năm, cao điểm trong ttháng 11/2021.

Ngọc Hiển - Quang Huy

Tin cùng chuyên mục