Nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật

Ngày 9 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật với dấu mốc đây là ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946, là bản Hiến pháp của nền dân chủ đầu tiên của Nhà nước ta. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Hội Luật gia tỉnh Tuyên Quang tổ chức tuyên truyền pháp luật lưu động tại xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình.

Để thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 29/9/2021 về tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021, trong đó đã quy định cụ thể về nội dung, hình thức, phân công trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị trong tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh, tạo không khí sôi nổi, góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, hằng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, đồng thời tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật.

Sở Tư pháp đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong tháng cao điểm (tháng 10 và tháng 11-2021) như: tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Sở đã tổ chức 6 buổi tuyên truyền pháp luật lưu động tại 6 địa bàn thôn cho 370 người dân thuộc các xã Lực Hành, Chiêu Yên, Tứ Quận, huyện Yên Sơn; phối hợp với Hội Luật gia tỉnh tổ chức 2 buổi tuyên truyền pháp luật lưu động cho 160 người dân xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình; tổ chức 4 hội nghị tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 1.100 đại biểu. Ngoài ra Sở Tư pháp đã biên soạn, cung cấp 119.000 tờ gấp, 3.990 tài liệu pháp luật cho nhân dân ở cơ sở. Đăng tải, chia sẻ pano, khẩu hiệu, tài liệu tuyên truyền về Ngày Pháp luật Việt Nam trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang, Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, Fanpage Phổ biến, giáo dục pháp luật Tuyên Quang.

Vừa qua, UBND tỉnh đã tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm”, Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang, Báo Tuyên Quang điện tử. Cuộc thi đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia với 12.115 người tham gia dự thi, 20.780 lượt thi. Cuộc thi đã góp phần phổ biến, tuyên truyền rộng rãi các quy định của pháp luật về phòng chống dịch bệnh, giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức, ý thức nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đây thực sự là hoạt động sôi nổi hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, căn cứ tình hình, điều kiện thực tế, các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh, các địa phương đã chủ động lựa chọn hình thức tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam phù hợp, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, trên các cổng thông tin điện tử, các fanpage của các cơ quan, đơn vị đều tăng cường đăng tải tuyên truyền các nội dung phổ biến giáo dục pháp luật, khẩu hiệu, tài liệu tuyên truyền về Ngày Pháp luật Việt Nam... cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm”.

Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, thông qua Ngày Pháp luật Việt Nam giúp cho mọi tổ chức, cá nhân, công dân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn, là dịp để đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật. Qua đó, những người thi hành pháp luật cũng sẽ nhận được những thông tin phản hồi, những quan điểm đánh giá về tất cả các quy định pháp luật cũng như cách thức thực hiện, hiệu quả của hệ thống pháp luật đối với đời sống xã hội. Từ đó hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật, cũng như cải thiện, nâng cao hoạt động của hệ thống tư pháp. 

Theo TQĐT

Tin cùng chuyên mục