Hội nghị triển khai các Luật - Nghị quyết được Quốc hội qua tại kỳ họp thứ 4 và kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội Khoá XV

Sáng 09/5, UBND huyện Chiêm Hoá đã tổ chức hội nghị triển khai các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4 và kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội Khoá XV. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Tuyên, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Hà Thị Minh Quang, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các ban Đảng, văn phòng Huyện uỷ; Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; báo cáo viên pháp luật cấp huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; lãnh đạo UBND, công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Theo đó, tại Kỳ họp thứ 4 và kỳ họp bất thường lần thứ hai Quốc hội Khoá XV đã thông qua 06 Luật, gồm: Luật Dầu khí; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Thanh tra; Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và 13 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội; Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023; Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2023; Nghị quyết đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị quyết thí điểm đấu giá biển số xe ô tô; Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Nghị quyết miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và Nghị quyết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Dự hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên cấp huyện triển khai các Luật: Luật Dầu khí; Luật thanh tra; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tần số vô tuyến điện; Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).  

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Thị Minh Quang yêu cầu:  Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; báo cáo viên pháp luật cấp huyện; Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả văn bản số 351 ngày 08/02/2023 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc triển khai thi hành các luật được thông qua tại kỳ họp 4 và kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa XV. Phối hợp, tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp từng đối tượng, địa bàn... Để từ đó nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân, góp phần thiết thực vào thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của huyện./.

Quang Huy

Tin cùng chuyên mục