Hội nghị lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai

Chiều 10/3, UBND huyện Chiêm Hóa đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Đồng chí Vũ Đình Tân, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu tham gia ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Đại biểu dự Hội nghị đã tập trung tham gia ý kiến về 10 vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất. Căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất. Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất. Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm. Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể.Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Đình Tân phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Đình Tân nhấn mạnh: Việc lấy ý góp ý Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là một nội dung hết sức quan trọng góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong điều kiện hội nhập quốc tế; giải quyết các chồng chéo, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn; tăng cường quản lý đất đai cả về diện tích, chất lượng, giá trị kinh tế ... hài hòa quyền, lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư. Phát huy nguồn lực đất đai, thiết lập hệ thống quản lý đất đai hiện đại, minh bạch, hiệu quả gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính; phát huy dân chủ, hạn chế tình trạng khiếu kiện về đất đai./.

Huy Dương

Tin cùng chuyên mục