Hội Nông dân xã Tân Mỹ đẩy mạnh phong trào giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững

Thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, Hội Nông dân xã Tân Mỹ đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể thiết thực, qua đó đã giúp nhiều hộ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Đặc biệt, qua phong trào đã xuất hiện nhiều hộ hội viên có mô hình kinh tế hiệu quả, vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu tại địa phương.

Mô hình nuôi gà thả vườn của anh Luân Quang Dương, hội viên Hội Nông dân thôn Bản Chẳng, xã Tân Mỹ cho hiệu quả kinh tế cao.

Anh Luân Quang Dương, hội viên Hội Nông dân thôn Bản Chẳng, xã Tân Mỹ bắt đầu khởi nghiệp làm kinh tế trong điều kiện hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn. Đến năm 2019, được Hội Nông dân xã tạo điều kiện cho vay vốn của Quỹ hỗ trợ Nông dân Việt Nam, tín chấp với các tổ chức tín dụng cho vay trên 480 triệu đồng, anh đã mạnh dạn đầu tư xây dựng chuồng trại và mua lợn nuôi; chăn nuôi gà thịt; đào ao thả cá; đầu tư phát triển kinh tế rừng. Với sự nỗ lực của bản thân cùng với sự giúp đỡ của tổ chức hội, gia đình anh đã vươn lên thoát nghèo năm 2020. Đến nay, anh đã có trên 2,5 ha keo sắp đến tuổi khai thác; duy trì trên 30 lợn thịt/lứa; trồng ngô để chăn nuôi trên 4.000 gà thương phẩm…Với mô hình VAC-R tổng hợp, trừ chi phí, gia đình anh có nguồn thu nhập trên 200 triệu đồng/năm.     

Hội Nông dân xã Tân Mỹ hiện có 1.362 hội viên, chiếm 82,54 % số hộ nông nghiệp trên địa bàn xã. Xác định công tác nâng cao thu nhập, giúp hội viên vươn lên làm giàu, giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, Hội Nông dân xã đã tập trung tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho các hộ nghèo tự vươn lên trong lao động sản xuất để có đời sống ổn định, thoát nghèo bền vững. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ khó khăn cả về vật chất và tinh thần, kiến thức, kinh nghiệm… tăng cường vận động nông dân học và làm theo gương sản xuất, kinh doanh giỏi; chỉ đạo mỗi chi hội hàng năm giúp từ 1 đến 2 hộ thoát nghèo. Trong nhiệm kỳ, Hội đã phối hợp tổ chức 200 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 14.182 lượt cán bộ, hội viên, nông dân trong xã, trong đó 180 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho cây lúa, hoa mầu và cây ăn quả; 20 lớp chăn nuôi. Hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ mới theo chuỗi giá trị. Tín chấp với Ngân hàng cho hộ nông dân còn khó khăn về vốn có điều kiện được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống gia đình với số vốn trên 31 tỷ đồng,  541 hộ vay, đồng thời theo dõi kiểm tra việc sử dụng vốn vay, kết quả số hộ được vay vốn đều sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. 5 năm qua, Hội Nông dân xã đã giúp 36 hộ thoát nghèo, nâng số hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp lên 351 hộ, tăng so với đầu nhiệm kỳ 106 hộ, tạo việc làm cho trên 200 lao động/năm; góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ khá, giàu đạt 22,82%/tổng số hộ trên địa bàn xã.

Tài Tùng – Huy Dương

Tin cùng chuyên mục