Chiêm Hoá đẩy nhanh tiến độ trồng rừng

Theo kế hoạch, năm 2013, huyện Chiêm Hoá tập trung trồng mới hơn 3.000 ha rừng, trong đó có hơn 2.800 ha rừng sản xuất, 170 ha rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và 80 ha rừng phân tán. Toàn huyện tập trung phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng rừng và kết thúc việc trồng rừng trong tháng 7 năm 2013.

Bà con nông dân Chiêm Hóa phát dọn thực bì,

cuốc hố trồng rừng

 Cùng với bà con nông dân trong xã, vụ xuân hè 2013, gia đình anh Nông Văn Công, ở thôn Gốc Chú, xã Nhân Lý đã tập trung trồng mới 3 ha rừng, chủ yếu là các giống cây keo và mỡ. Ngoài diện tích đất của gia đình, anh Công còn liên doanh với Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Chiêm Hoá trồng thêm 4 ha keo. Đến thời điểm này, gia đình anh đã cơ bản hoàn thành công tác trồng rừng trên toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp được giao. Năm 2013, xã Nhân Lý phấn đấu trồng mới 83 ha rừng, trong đó có 34 ha rừng tập trung. Các giống cây được nhân dân đưa vào trồng chủ yếu là keo, mỡ, lát và xoan. Để thực hiện tốt mục tiêu trồng rừng, ngay từ đầu năm, cấp ủy, chính quyền xã Nhân Lý đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, hội viên và nhân dân ở các thôn bản triển khai việc phát dọn thực bì, cuốc hố, đẩy nhanh tiến độ trồng rừng. Xã đã phân công cán bộ phụ trách xuống các thôn bản, bám nắm tình hình và vận động nhân dân trồng rừng đúng thời vụ. Tính đến hết tháng 5, xã Nhân Lý đã trồng mới gần 50 ha rừng, đạt trên 70% kế hoạch. Để phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch trồng rừng năm 2013, Ban Quản lý và phát triển rừng huyện Chiêm Hóa và 26 xã trong huyện đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về công tác trồng rừng. Hướng dẫn nhân dân cách trồng, kỹ thuật chăm sóc, đảm bảo trồng đúng thời vụ với từng loại cây trồng. Đến nay, toàn huyện đã trồng mới được hơn 1.561 ha rừng, đạt trên 55% kế hoạch. Trong đó, các xã như Hùng Mỹ, Vinh Quang đã hoàn thành 100% kế hoạch trồng rừng 2013. UBND huyện Chiêm Hoá đang tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, bảo vệ chăm sóc tốt diện tích rừng đã trồng, chủ động cây giống, cuốc hố, phân bón, đảm bảo hoàn thành việc trồng mới 3.000 ha rừng trong khung thời vụ tốt nhất.

Với sự chỉ đạo tập trung của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự tích cực chủ động của của các ngành chức năng trong công tác quy hoạch diện tích đất trồng rừng cũng như về cây giống lâm nghiệp, công tác trồng rừng năm 2013 trên địa bàn huyện Chiêm Hoá sẽ được hoàn thành hết diện tích, đúng kế hoạch.

Pv

Tin cùng chuyên mục