Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc tại Chiêm Hóa

Ngày 16/11, Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo do đồng chí Phạm Hùng Anh, Vụ trưởng Vụ Cơ sở vật chất làm Trưởng Đoàn đã có chương trình làm việc, kiểm tra, đánh giá Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 tại huyện Chiêm Hoá. Tiếp đón và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Thế Nghĩa, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Kinh Tế - Hạ tầng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; lãnh đạo UBND xã, các trường học thuộc 02 xã Yên Nguyên, Kim Bình.

Đoàn công tác đã đến kiểm tra, đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại hai xã; kiểm tra cơ sở vật chất Trường tiểu học và Trung học cơ sở Yên Nguyên, Trường Mầm non Kim Bình; thăm mô hình Dưa lưới tại thôn Pắc Kéo, xã Kim Bình.

Một số hình ảnh Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc tại Chiêm Hóa.

 Đến 11/2023, toàn huyện đã có 12 xã có quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, tiêu chí bình quân đạt 15,3 tiêu chí/ xã. Năm 2023, xã Yên Nguyên, Kim Bình phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xã Vinh Quang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song thời gian qua, huyện Chiêm Hoá đã không ngừng quan tâm phát triển nền giáo dục huyện nhà, đầu tư về cơ sở vật chất, trường lớp học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tạo đột phá về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo thực chất, trong đó luôn chú trọng đến các tiêu chí về văn hoá- xã hội; rà soát lại các tiêu chí về giáo dục, tiếp tục quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho giáo dục, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới ở các xã. 

Qua kiểm tra tại 02 xã, Đoàn công tác đã đánh giá cao những nỗ lực của xã Yên Nguyên, Kim Bình trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tập trung phân tích thực trạng một số tiêu chí còn chưa đạt trong quá trình kiểm tra đánh giá tại các trường học. Đại diện chính quyền, trường học các xã Yên Nguyên, Kim Bình cũng đã tiếp thu ý kiến tham gia của Đoàn kiểm tra, làm rõ thêm những khó khăn, vướng mắc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là những tiêu chí khó ở một số địa phương; đồng thời mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành Trung ương quan tâm giúp địa phương sớm hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu hoàn thành chương trình đúng tiến độ, đáp ứng Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong thời gian sớm nhất./.

Văn Linh

Tin cùng chuyên mục